143 години от смъртта на Георги Бенковски

Клуб "Родолюбие и отечествознание" и Клуб по военна история към НГДЕК на 13.05.2019 г. отбелязаха 143-тата годишнина от смъртта на войводата, ръководител на Априлското въстание Георги Бенковски.

1 от 4

Събитието се проведе в "Аула Магна" на Софийски университет "Св. Климент Охридски". То започна с историческа лекция за живота и делото на Бенковски, водена от професор Пламен Митев. Лекцията бе последвана от изпълнение на училищния хор на НГДЕК и рецитиране на стихотворения, посветени на Априлското въстание.