Копривщица

На 3 март по случай Освобождението на България клуб „Родолюбие и отечествознание“ проведе пътуване до възрожденския град Копривщица.

1 от 3

Посетени бяха всички музеи в града, а именно: къща-музей Любен Каравелов, родната къща на Димчо Дебелянов, къща-музей Тодор Каблешков, Лютовата къща, къща-музей Георги Бенковски, както и класното училище основано от Найден Геров през 1846 година. В центъра на града бе наблюдавана и традиционната възстановка на посрещането на руските войски. Пресъздаването на историческите събития започна с изстрели от пушки. Вестници, написани от членове на клуба бяха раздавани на хората дошли в празничния град, както и подарявани на музеите.