Пътуване до Пловдив

Пътешествията до различни неселени места и забележителности из страната са въз основа на разбирането, че опознавайки своята родина, се доближаваме повече до нейната същност. Пътуването до град Пловдив по случай годишнината от Съединението на Княжество България с Източна Румелия се оказа от изключителна същественост за познанията на членовете на Организацията.

1 от 4

Учениците успяха да посетят почти всички исторически забележителности на града, като заедно с това вникнаха същността на тогавашните събития, за които бяха единствено чели в различни източници.

Посетени бяха всички възрожденски къщи-музеи и основните забележителни места в стария център на града.